Temel Anestezi İzleme Standartları

Menşe Komitesi: Standartlar ve Uygulama Parametreleri (ASA Delegeler Meclisi tarafından 21 Ekim 1986'da onaylanmıştır, en son 20 Ekim 2010'da değiştirilmiştir ve en son 28 Ekim 2015'te onaylanmıştır)

Bu standartlar tüm anestezi bakımı için geçerlidir, ancak acil durumlarda uygun yaşam desteği önlemleri önceliklidir. Bu standartlar, sorumlu anestezistin kararına bağlı olarak herhangi bir zamanda aşılabilir. Kaliteli hasta bakımını teşvik etmeyi amaçlarlar, ancak bunları gözlemlemek herhangi bir spesifik hasta sonucunu garanti edemez. Teknolojinin ve uygulamanın evrimi tarafından garanti edildiği gibi, zaman zaman revizyona tabidirler. Tüm genel anestezikler, bölgesel anestezikler ve monitörlü anestezi bakımı için geçerlidir. Bu standartlar dizisi, yalnızca anestezi bakımının bir bileşeni olan temel anestezi izleme konusunu ele almaktadır. Bazı nadir veya olağandışı durumlarda, 1) bu izleme yöntemlerinden bazıları klinik olarak pratik olmayabilir ve 2) açıklanan izleme yöntemlerinin uygun kullanımı, istenmeyen klinik gelişmeleri saptamada başarısız olabilir. Sürekli izlemenin kısa süreli kesintileri kaçınılmaz olabilir. Bu standartlar, doğum eylemi sırasında veya ağrı tedavisinin yürütülmesinde obstetrik hastanın bakımına uygulanmaya yönelik değildir.

1. STANDART I
Tüm genel anesteziklerin, rejyonel anesteziklerin ve monitörlü anestezi bakımının yürütülmesi sırasında odada kalifiye anestezi personeli bulunacaktır.
1.1 Amaç –
Anestezi sırasında hasta durumundaki hızlı değişiklikler nedeniyle, hastayı izlemek ve anestezi bakımını sağlamak için kalifiye anestezi personeli sürekli hazır bulundurulacaktır. Anestezi için radyasyon gibi doğrudan bilinen bir tehlike olması durumunda
Hastanın aralıklı olarak uzaktan gözlemlenmesini gerektirebilecek personel, hastanın izlenmesi için bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Acil bir durumda, anesteziden birinci derecede sorumlu kişinin geçici olarak yokluğunu gerektirmesi halinde,
Anestezi uzmanının en iyi kararı, acil durumu anestezi uygulanmış hastanın durumuyla karşılaştırırken ve geçici yokluk sırasında anesteziden sorumlu bırakılan kişinin seçiminde kullanılacaktır.

2.STANDART II
Tüm anestezikler sırasında hastanın oksijenasyonu, ventilasyonu, dolaşımı ve sıcaklığı sürekli olarak değerlendirilmelidir.
2.1 Oksijenasyon –
2.1.1 Amaç –
Tüm anestezikler sırasında solunan gazda ve kanda yeterli oksijen konsantrasyonunu sağlamak.
2.2 Yöntemler –
2.2.1 İnspire edilen gaz: Bir anestezi makinesi kullanılarak yapılan her genel anestezi uygulaması sırasında, hasta solunum sistemindeki oksijen konsantrasyonu, kullanımda olan düşük oksijen konsantrasyonu limit alarmına sahip bir oksijen analizörü tarafından ölçülmelidir.*
2.2.2 Kan oksijenasyonu: Tüm anestezikler sırasında, nabız oksimetresi gibi oksijenasyonu değerlendirmek için nicel bir yöntem kullanılacaktır.* Nabız oksimetresi kullanıldığında, değişken adımlı nabız tonu ve düşük eşik alarmı anestezist veya doktor tarafından duyulabilir olacaktır. anestezi bakım ekibi personeli.* Rengi değerlendirmek için hastanın yeterli aydınlatması ve pozlaması gereklidir.*

3. HAVALANDIRMA
3.1 Amaç – Tüm anestezikler sırasında hastanın yeterli ventilasyonunu sağlamak.
3.2 Yöntemler –
3.2.1 Genel anestezi alan her hasta, ventilasyonun yeterliliği sürekli olarak değerlendirilmelidir. Göğüste gezinme, rezervuar solunum torbasının gözlemlenmesi ve solunum seslerinin oskültasyonu gibi kalitatif klinik bulgular yararlıdır. Hastanın, prosedürün veya ekipmanın doğası gereği geçersiz kılınmadıkça, süresi dolmuş karbon dioksitin varlığı için sürekli izleme yapılmalıdır.
Son kullanma tarihi geçmiş gaz hacminin nicel olarak izlenmesi şiddetle tavsiye edilir.*
3.2.2 Bir endotrakeal tüp veya laringeal maske takıldığında, doğru konumu klinik değerlendirme ve solunan gazdaki karbon dioksitin tanımlanmasıyla doğrulanmalıdır. Endotrakeal tüpün/gırtlak maskesinin yerleştirilmesinden, ekstübasyona/çıkarmaya veya postoperatif bir bakım yerine transferin başlatılmasına kadar kullanımda olan sürekli end-tidal karbondioksit analizi, kapnografi, kapnometri veya kütle spektroskopisi gibi nicel bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilecektir. *
Kapnografi veya kapnometri kullanıldığında, soluk sonu CO2 alarmı anestezi uzmanı veya anestezi bakım ekibi personeli tarafından duyulabilir olacaktır.*
3.2.3 Havalandırma, mekanik bir vantilatör tarafından kontrol edildiğinde, sürekli kullanımda, solunum sistemi bileşenlerinin bağlantısının kesilmesini algılayabilen bir cihaz bulunmalıdır. Cihaz, alarm eşiği aşıldığında sesli bir sinyal vermelidir.
3.2.4 Bölgesel anestezi (sedasyonsuz) veya lokal anestezi (sedasyonsuz) sırasında, ventilasyonun yeterliliği, kalitatif klinik belirtilerin sürekli gözlemlenmesiyle değerlendirilecektir. Orta veya derin sedasyon sırasında ventilasyonun yeterliliği, hastanın, prosedürün veya ekipmanın doğası tarafından engellenmediği veya geçersiz kılınmadığı sürece, kalitatif klinik belirtilerin sürekli gözlemlenmesi ve solunan karbondioksit varlığının izlenmesi ile değerlendirilecektir.

4. SİRKÜLASYON
4.1 Amaç – Tüm anestezikler sırasında hastanın dolaşım fonksiyonunun yeterliliğini sağlamak.
4.2 Yöntemler –
4.2.1 Anestezi alan her hasta, elektrokardiyogramın anestezinin başlangıcından anestezi yerinden ayrılmaya hazırlanana kadar sürekli olarak görüntülenmesine sahip olacaktır.*
4.2.2 Anestezi alan her hasta, en az beş dakikada bir arteriyel kan basıncı ve kalp atış hızı belirlenecek ve değerlendirilecektir.*
4.2.3 Genel anestezi alan her hasta, yukarıdakilere ek olarak, aşağıdakilerden en az biri tarafından sürekli olarak değerlendirilen dolaşım fonksiyonuna sahip olmalıdır: nabzın palpasyonu, kalp seslerinin oskültasyonu, intra arteriyel basıncın izlenmesinin izlenmesi, ultrason periferik nabız izleme veya nabız
pletismografi veya oksimetri.

5. VÜCUT SICAKLIĞI
5.1 Amaç – Tüm anestezikler sırasında uygun vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olmak.
5.2 Yöntemler – Anestezi alan her hastanın vücut sıcaklığında klinik olarak önemli değişiklikler amaçlandığında, beklendiğinde veya şüphelenildiğinde sıcaklığı izlenmelidir.
† "Sürekli" ifadesinin "düzenli ve hızlı bir şekilde art arda tekrarlanan" olarak tanımlandığını, "sürekli" ise "herhangi bir zamanda herhangi bir kesinti olmaksızın uzun süren" anlamına geldiğini unutmayın.
* Hafifletici koşullar altında, sorumlu anestezist, yıldız işareti (*) ile işaretlenmiş gereksinimlerden feragat edebilir; Bu yapıldığında hastanın tıbbi kayıtlarında bir notta (nedenleri dahil) belirtilmesi tavsiye edilir.

 


Gönderim zamanı: 27-07-21